Bestuur en leden

Het dagelijks bestuur:

Margo Peinemann, voorzitter

Anja ter Horst, algemeen bestuurslid

Helen van Dijk, secretaris en penningmeester

 

Saskia Heniger,  projectleider

 

De (aspirant) leden

René Peerbooms

Jeanine Vrinds

Els van den Hoek

Herman Philips

Miranda Philps

Kees

Luuk

Nanoek

Ingrid 

Wim