Goed nabuurschap

Zorg voor elkaar en de omgeving

Samen de wijk en de voorzieningen onderhouden

Ondernemen van gezamenlijke activiteiten