De planning

Het Stappenplan:

1. Initiatief

Een groep gelijkgestemden heeft het idee om een moderne woonvorm te vormen. Zij vormen samen het projectteam. In het projectteam is er met elkaar gesproken over ieders woonwensen en zijn er gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. 

2. Plannen uitwerken

Op dit moment is het kernteam bezig om de eerste plannen uit te werken. Dit betreft het opdoen van kennis bij vergelijkbare projecten in het land, het zoeken naar gemeenten die bereid zijn mee te denken, het ontwikkelen van deze website ter informatie van belanghebbenden, het verder uitwerken van de wensen en het zoeken naar geschikte partners en medebewoners.. 

3, Ontwikkelen en ontwerpen

In een volgend stadium zal er professionele begeleiding gezocht worden. Het projectteam is op dit moment in gesprek met een aantal professionele kandidaat projectbegeleiders. We hopen dat zij ons stap voor stap verder kunnen begeleiden in dit proces. 

4. Realiseren

Het streven is om binnen een periode van 2 jaar te starten met de bouw. 

5. Bewonen

We hopen uiteindelijk te komen tot een woonvorm waarbij er minimaal 10 en maximaal 25 huishoudens deelnemen.