De planning

Ons stappenplan: van idee tot werkelijkheid

1. Initiatief

Met een kleine groep zijn we gestart met het bespreken van onze ideeën en wensen ten aanzien van onze gezamenlijke woondroom.  We hebben uitgebreid met elkaar gesproken over onze visie en uitgangspunten en hebben deze met elkaar vastgelegd. Deze visie en uitgangspunten vormen het startpunt voor fase 2; het uitwerken van ons idee naar een concreet plan.  

2. Plannen uitwerken en grond zoeken

Inmiddels hebben we samen met Superuse een geweldig mooi plan uitgewerkt; aan de hand van de praatplaat kunnen we alle betrokken partijen informeren over onze ideeën.

Daarnaast zijn we in gesprek met een aantal gemeenten over het beschikbaar stellen van grond, met de Rabobank over de financiering en het opzetten van een pilot voor innovatieve CPO-ontwikkeling.  

3, Ontwikkelen en ontwerpen

In een volgend stadium zal er professionele begeleiding gezocht worden. Als kerngroep zijn we op dit moment in gesprek met een aantal professionele kandidaat projectbegeleiders. We hopen dat zij ons stap voor stap verder kunnen begeleiden in dit proces. 

4. Realiseren

Het streven is om binnen een periode van 1,5 jaar te starten met de bouw. 

5. Bewonen

We hopen uiteindelijk te komen tot een woonvorm waarbij er minimaal 15 en maximaal 25 huishoudens deelnemen.