Presentatie door 'Bouwen met de buren'

In lunchroom 'Echt" in Barendrecht hebben Laura Weeber en Moraan Gilad ons vanavond geïnformeerd over het hele ontwikkel- en bouwproces vanaf het moment dat er grond beschikbaar komt totdat de huizen worden opgeleverd en de rol die zij hierin zouden kunnen spelen. Laura en Moraan hebben samen een procesbegeleidingsbureau (Laura is architect en Moraan is sociaal wetenschapper) en beide zijn ook ervaringsdeskundig in CPO. Een informatieve en boeiende avond waarin wij (kerngroep en een aantal andere mogelijk geïnteresseerden) goed zicht hebben gekregen over wat er allemaal komt kijken bij 'bouwen met de buren'.

Lees meer »

In gesprek met de Rabobank

We kijken terug op een mooi kennismakingsgesprek met de innovatiemanager wonen, de business-developer en de onderzoeksleider van de Rabobank. Doel van het gesprek was kennismaken en verkennen van de mogelijkheden aangaande de financiering van ons toekomstige project. Daarnaast hebben we met elkaar gesproken over een mogelijke pilot in samenwerking met de Rabobank. Ook Floris Schiferli en de directeur van Superuse waren bij dit gesprek aanwezig. 

Lees meer »

Update januari 2022

Inmiddels zijn we flink wat maanden verder. Het project heeft een tijdje liggen rijpen maar nu zijn er behoorlijk wat ontwikkelingen te melden. 

Lees meer »

Brieven naar gemeente

Afgelopen week zijn de eerste brieven naar diverse gemeenten gestuurd. In deze  brief delen we onze plannen en vragen we de gemeenten of ze ervoor open staan hierin met ons mee te denken. 

Lees meer »

Start

We zijn met 3 stellen gestart met het uitwisselen van ideeën in februari 2021. Inmiddels zijn er wat stappen gezet, zoals het schrijven van een brief naar een aantal gemeenten, contacten met andere CPO-projecten, contacten met procesbegeleiders, bijwonen van webinars over CPO (o.a, via Triodos) etc. Vandaag hebben we de website verder aangevuld. 

Lees meer »