Visie en uitgangspunten

Onze visie in een notendop

De kranten staan er vol van, de woningnood is hoog!

Wat is er aan de hand? Er moet gebouwd worden maar de huidige manier van bouwen en wonen vormt een te grote belasting voor het milieu en onze aarde. Daarnaast is er (te) weinig doorstroom van ouderen waardoor eengezinswoningen niet vrijkomen voor jongeren en voelen gemiddeld drie op de tien volwassenen zich eenzaam.

Dat moet anders!

Iedereen kent al de zogenaamde ‘Knarrenhofjes', maar dat is precies wat we niet willen.

Wij ondersteunen het gedachtengoed, maar willen niet terug naar het oude concept van een hofje, wij willen vooruit; niet alleen aandacht voor elkaar, maar ook aandacht voor onze omgeving en voor de toekomst van onze kinderen en dat alles in een modern jasje zonder verlies van comfort.

We willen een leefwijk vormen van mensen die oog hebben voor elkaar, voor onze natuurlijke omgeving en voor de wereld van morgen. We willen dat doen op een nieuwe,
verrassende en inspirerende manier, die ook bij anderen het vuurtje doet ontbranden om op deze manier te gaan bouwen, leven en wonen.
Wij zijn ervan overtuigd dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat alles wat we doen ertoe doet. We zijn allen onderdeel van een groter geheel. Verbinding met elkaar en met de natuur draagt bij aan een groter gevoel van welbevinden en draagt bij aan een duurzame samenleving waarin er ruimte is voor jong en oud om zowel nu als in de toekomst op een comfortabele, maar verantwoorde manier te blijven leven en wonen.