Het bestuur van LODT

Het dagelijks bestuur:

Margo Peinemann, voorzitter

Anja ter Horst, algemeen bestuurslid

Helen van Dijk, penningmeester

Saskia Heniger,  projectleider

Peter , algemeen bestuurslid