In memoriam Willemijn van Woensel

Willemijn was onze bikkel!

Als één van de initiatiefnemers was Willemijn vol overgave betrokken bij de start van 'Living Our Dream Together'. Helaas heeft ze niet de tijd gekregen om deze droom met ons te verwezenlijken. Toch is ze altijd bij een ieder van ons aanwezig; in onze herinnering, in ons hart of op welke manier dan ook.

Bij alle besluiten die we nemen, zullen we dat doen met Willemijn in onze gedachten. 

Willemijn was een mooie, daadkrachtige, extraverte, intelligente en humorvolle vrouw. We missen haar ontzettend maar weten ook dat zij niets liever zou willen dan dat we onze woondroom met elkaar gaan realiseren.