De kerngroep

De initiatiefnemers van het project:

Anja ter Horst

Willemijn van Woensel †

 

 

 

De leden van de kerngroep:

Anja ter Horst

Margo Peinemann

René Peerbooms 

Jeanine Vrinds

Els van der Hoek

Saskia Heniger 

Helen van Dijk