Start

Gepubliceerd op 5 april 2021 om 19:47

We zijn met 3 stellen gestart met het uitwisselen van ideeën in februari 2021. Inmiddels zijn er wat stappen gezet, zoals het schrijven van een brief naar een aantal gemeenten, contacten met andere CPO-projecten, contacten met procesbegeleiders, bijwonen van webinars over CPO (o.a, via Triodos) etc. Vandaag hebben we de website verder aangevuld.